top of page

 

CILJEVI PROJEKTA

 

Cilj ovog znanstvenog projekta je prikazati kako su totalitarni-autoritarni režimi u Hrvatskoj (režim NDH i režim Demokratske Federativne Jugoslavije/Federativne Narodne Republike Jugoslavije/Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije) primjenjivali različite oblike sile kako bi ostvarili svoje ideološke-političke ciljeve. Podjednako važan cilj projekta je i pobliže utvrditi kako su na navedeno nasilje, kako bi se zaštitili i preživjeli, reagirali oni prema kojima je to nasilje bilo usmjereno. Također će se projekt baviti problemima utvrđivanja broja, odnosno procjene žrtava Drugoga svjetskoga rata i poraća. Projekt će se znatnim dijelom temeljiti na opširnim istraživanjima neobjavljenog arhivskog gradiva.

Rezultat projekta bit će, među ostalim, cijeli niz znanstvenih članaka, kao i nekoliko monografija, te održavanje niza znanstvenih kolokvija i okruglih stolova.

bottom of page