top of page

ZAŠTO OVAJ PROJEKT?

 

Ovaj projekt teoretski je utemeljen u – prvo – dosadašnjim rezultatima historiografije i – drugo – opravdanoj potrebi da se navedeni rezultati nastave proširivati novim istraživanjima, kako bi se došlo do potpunijih spoznaja o određenim aspektima hrvatske povijesti 20. stoljeća. U ovom konkretnom slučaju riječ je o iskustvu totalitarnih-autoritarnih sustava u hrvatskoj povijesti navedenog razdoblja, o tome kako su režimi Nezavisne Države Hrvatske i Demokratske Federativne Jugoslavije/Federativne Narodne Republike Jugoslavije/Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije primjenjivali nasilje nad pojedincima i određenim skupinama, odnosno kakva je bila sudbina i iskustvo onih koji su bili meta toga nasilja. Istraživački problemi sastoje se u tome da je potrebno istražiti brojne nove izvore, kako bi ih se analiziralo, sintetiziralo i tako došlo do bitnih novih spoznaja. Također postoji problem kritičke analize brojnih dvojbenih podataka, posebno kada je riječ o neutemeljenim procjenama strukture i broja žrtava tijekom Drugoga svjetskoga rata. Smatramo da će ovo istraživanje biti važno za hrvatsku historiografiju 20. stoljeća. Ovim istraživanjem ona će biti obogaćena brojnim novim spoznajama, a kada je riječ o dijelu istraživanja koje se odnosi na razdoblje nakon 1945., koje je dijelom i potpuno neistraženo, ovaj projekt po prvi puta će otvoriti određene istraživačke teme. Kada je riječ o društvenoj koristi, treba znati da su u našem društvu prisutne različite polemike o događajima kojima se namjerava baviti ovaj projekt. U tom smislu za nadati se je da će rezultati ovoga projekta, iz pozicije utemeljenog historiografskog istraživanja, pozitivno utjecati na navedene društvene rasprave.

bottom of page